اخبار

 • صادرات چرم شریفی ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۱:۴۰

  صنایع چرم شریفی مفتخر است که علیرغم فعالیت مستمر و پویا در بازار داخلی ایران، توانسته است محصولات مرغوب و با کیفیت خود را به کشورهای ترکیه، لبنان، روسیه، اوکراین، پاکستان، لهستان، سوریه، چین، ارمنستان و آذربایجان صادر کند. ما همواره در تلاش هستیم که با رشد کیفی و کمی محصولات خود بتوانیم به بازارهای دیگری در جهان دست پیدا کنیم. ما با مصرف بهترین مواد شیمیایی نظیر ALPA، پایر، BASF، کلارینت و... توانسته ایم محصولات مرغوب و قابل رقابت تولید کنیم. ما معتقد هستیم که رمز موفقیت ما، کیفیت برتر محصولات چرم ما بوده است. ما به مشتریان خود ارج می نهیم و رضایت آنها همواره هدف اصلی¬مان بوده است.
 • فروش مواد شیمیایی برای مصرف در چرم سازی توسط کارخانه چرم شریفی ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۱:۴۰

  صنایع چرم شریفی مفتخر است که علیرغم فعالیت مستمر و پویا در بازار داخلی ایران، توانسته است محصولات مرغوب و با کیفیت خود را به کشورهای ترکیه، لبنان، روسیه، اوکراین، پاکستان، لهستان، سوریه، چین، ارمنستان و آذربایجان صادر کند. ما همواره در تلاش هستیم که با رشد کیفی و کمی محصولات خود بتوانیم به بازارهای دیگری در جهان دست پیدا کنیم. ما با مصرف بهترین مواد شیمیایی دنیا نظیر ALPA، پایر، BASF، کلارینت و .... توانسته ایم محصولات مرغوب و قابل رقابت تولید کنیم. ما معتقد هستیم که رمز موفقیت ما ،کیفیت برتر محصولات چرم ما بوده است. ما به مشتریان خود ارج می نهیم و رضایت آنها همواره هدف ما می باشد.

جدیدترین محصولات

 • محصولات چرم شریفی

  تولیدات ما عمدتا" برای رویه کفش و کیف کاربرد دارد. ما در حال حاضر متجاوز از بیست و پنج نوع چرم تولید می کنیم. تولیدات ما شامل نابوک، روگان، فلوتر، رستیک، ناپا، میلینگ، صافتی، برنیش، رینو، پلیسه، الگانت، کرانچ، اشبالت، کرزی هورس و ... می شوند. صنایع چرم شریفی بعنوان پیشتاز مد و فشن همواره درحال نوآوری و معرفی جدیدترین نوع چرم به بازار ایران و جهان می باشد
 • محصولات چرم شریفی

  تولیدات ما عمدتا" برای رویه کفش و کیف کاربرد دارد. ما در حال حاضر متجاوز از بیست و پنج نوع چرم تولید می کنیم. تولیدات ما شامل نابوک، روگان، فلوتر، رستیک، ناپا، میلینگ، صافتی، برنیش، رینو، پلیسه، الگانت، کرانچ، اشبالت، کرزی هورس و ... می شوند. صنایع چرم شریفی بعنوان پیشتاز مد و فشن همواره درحال نوآوری و معرفی جدیدترین نوع چرم به بازار ایران و جهان می باشد
 • محصولات چرم شریفی

  تولیدات ما عمدتا" برای رویه کفش و کیف کاربرد دارد. ما در حال حاضر متجاوز از بیست و پنج نوع چرم تولید می کنیم. تولیدات ما شامل نابوک، روگان، فلوتر، رستیک، ناپا، میلینگ، صافتی، برنیش، رینو، پلیسه، الگانت، کرانچ، اشبالت، کرزی هورس و ... می شوند. صنایع چرم شریفی بعنوان پیشتاز مد و فشن همواره درحال نوآوری و معرفی جدیدترین نوع چرم به بازار ایران و جهان می باشد
 • محصولات چرم شریفی

  تولیدات ما عمدتا" برای رویه کفش و کیف کاربرد دارد. ما در حال حاضر متجاوز از بیست و پنج نوع چرم تولید می کنیم. تولیدات ما شامل نابوک، روگان، فلوتر، رستیک، ناپا، میلینگ، صافتی، برنیش، رینو، پلیسه، الگانت، کرانچ، اشبالت، کرزی هورس و ... می شوند. صنایع چرم شریفی بعنوان پیشتاز مد و فشن همواره درحال نوآوری و معرفی جدیدترین نوع چرم به بازار ایران و جهان می باشد
 • محصولات کارخانه چرم شریفی

  تولیدات ما عمدتا" برای رویه کفش و کیف کاربرد دارد. ما در حال حاضر متجاوز از بیست و پنج نوع چرم تولید می کنیم. تولیدات ما شامل نابوک، روگان، فلوتر، رستیک، ناپا، میلینگ، صافتی، برنیش، رینو، پلیسه، الگانت، کرانچ، اشبالت، کرزی هورس و ... می شوند. صنایع چرم شریفی بعنوان پیشتاز مد و فشن همواره درحال نوآوری و معرفی جدیدترین نوع چرم به بازار ایران و جهان می باشد